Antirasisme er kode for antihvit.

Posted on januar 13, 2013

12


Robert Whitaker og hans hvite harer, har i dag hva jeg anser er den beste strategien for å bekjempe folkemordet på hvite, som dagens masseinnvandring vil medføre om innvandringen ikke stoppes.

I korte trekk går strategien ut på å endre hvilke argumenter man benytter seg av, når man argumenterer mot folk som ønsker innvandring til hvite land. Denne videoen som er en svensk-norsk samproduksjon, oppsummerer det bra.

Hur man debatterar ner «anti-rasister»

Ser vi på begrep som rasisme og  anti-rasisisme, er det vanskelig å gi noen definisjon på hva begrepene betyr, da de praktiseres ulikt ettersom hvem som er offer og overgriper. Er overgriper hvit og offeret svart, er det rasisme. Er overgriper svart, og offeret hvitt, så er det ikke rasisme.

For de marxistiske troende er dette greit, da de undertrykkedes motvold mot overmakten ikke er det samme som overmaktens vold mot de undertrykkede. Da hvite har oppfunnet den moderne verden og derved ennå besitter makten, så utøver de hvite i marxistisk forstand strukturell rasisme mot svarte, kun ved at de går på jobben om morgenen.  Voldtekt av hvite jenter begått av fargede menn i Skandinavia ikke er rasisme, da det er motvold mot makten, og et resultat av kontinuerlig hvit rasisme og undertrykking.

For en troende multikulturalist, vil det derfor ikke være noen forskjell på å være antirasist og å være antihvit. Når det gjelder hvilket gjennomslag det skal ha i samfunnet spiller det imidlertid en stor rolle om man bruker begrepene antihvit eller antirasist selv om de betyr det samme.

Hvite land hadde aldri fått noen anti-rasistisk lovgivning, hvis den hadde blitt kalt for antihvit, og første steg på veien er derfor å spre argumenter om at anti-rasist er kode for anti-hvit, da ordene betyr det samme.

Regel nummer 1, er derfor å aldri bruke Multikultens begreper, da de er konstruert for å få prohvite til å tape debatten.

Ingen respekt, da de antihvite er latterlige.

Et annet av Robert Whitakers poenger er at man alltid skal angripe antihvite høflig og respektløst, da det er de som har de dårlige kortene. Ikke bare må de forsvare at det vil bety folkemord på hvite, hvis politikken med masseinnvandring og assimilering i hvite land og bare hvite land fortsettes. Det er også de som må ta hensyn dogmene i et verdensbilde som ikke stemmer med virkeligheten.

Beskyller noen deg for å være rasist, går du ikke inn i en debatt om du er rasist eller ikke, du beskyller motstanderen for å være anti-hvit, da den eneste grunnen til at han kaller deg en rasist, er at du er hvit. Når du får motbør på dette, er det bare å fortelle at hvis du hadde vært brun, og forsvarte ditt folks rett til å overleve som en stor majoritet i eget land, så ville aldri noen PK-folk drømt om å kalle det rasisme.

Det er heller ikke noe poeng i å prøve å vinne diskusjonen, da du ikke vil få en som tror på det gode i å utrydde et folkeslag til å endre mening. Kampen står derfor om det store flertallet som ikke har noen mening, og målet blir selvklart å provosere opp antihvite til selv å forsvare en verden uten hvite som en god ting.

Innvandrerkriminalitet, jødisk innflytelse, Islam, IQ, og slike ting er viktige og interessante tema, men i en debatt med anti-hvite, blir det en distraksjon, som hindre leseren i å forstå det sentrale, hvilket er at masseinnvandring, integrasjon og assimilering betyr folkemord på hvite.

Jeg kommer til å skrive mer om dette senere, men jeg anbefaler alle som er interessert i denne strategien, å besøke linkene som du finner på menyen til høyre på skjermen under kategorien White Rabbi. Jeg oppfordrer også alle lesere til å spre videoen vidt og bredt, og derved hjelpe til med å få stoppet galskapen så fort som mulig.

Reklamer
Posted in: ukategorisert