Leserchat med en anti-hvit marxist og litt mantra-strategi.

Posted on januar 29, 2013

3


henrik_arnstadI Sverige er Henrik Arnstad en kjent «historiker» i svensk gammelmedia, hvor hans spesialitet er fascist-stempling av tankekriminelle.

Stor var derfor skadefryden i nymedia når informasjonen kom ut om at Henrik Arnstad hadde løyet, da han ikke hadde noen historisk grad slik han skrøt på seg. Fria tider oppsummerer det slik:

Journalisten Henrik Arnstad är en flittig skribent på framförallt DN:s kultursida, där han i egenskap av ”historiker” har lagt ut texten om sådant som kungafamiljens kopplingar till nazismen och påstått att SD är ett fascistiskt parti. Hösten 2009 kom Arnstad ut med boken ”Skyldig till skuld: en europeisk resa i Nazitysklands skugga” på Norstedts förlag. I författarporträttet på Norstedts hemsida presenteras Arnstad återigen som ”historiker”. I Historisk Tidskrift 10/3 uppges han inneha en fil. kand – det samma i Armémuseets vårprogram 2010.

”Igår tisdag examinerades jag på sista delen av min kandidatexamen i historia”, skrev en stolt Henrik Arnstad i ett blogginlägg den 20 januari 2010. I sitt officiella CV två år senare låter det hela ännu bättre. Under rubriken ”Studier” får vi veta att Arnstad har tagit sin kandidatexamen i historia ett år tidigare – redan 2009 – och att han numera studerar samma ämne på ”avancerad nivå, master” vid Stockholms universitet.

Problemet? Inget av det är sant.

http://www.friatider.se/dns-henrik-arnstad-ljuger-om-sin-historia

Denne uærlige anti-hvite marxist-«historikeren» har nylig deltatt i en leserchat, hvor han sier en del ting som viser hvor anti-hvit han i virkeligheten er.

Utdrag av Chatt med Henrik Arnstad om fascism in dn.se

Johan: Finns det någon egentlig politisk definition på vad fascism och fascist är 2013 eller är det bara något som vissa politiska grupper slarvigt kallar sina politiska motståndare? Det känns som om fascist kan betyda allt från demokratisk anti-kommunist till galen rasbiolog à la Mengele. Begreppet känns väldigt urvattnat enligt mig.
Henrik Arnstad: sedan dryga 20 år pågår en stor vetenskaplig debatt om vad som är fascismens kärna. viss konsensus finns nu om fascismen som «folklig ultranationalism» syftande till att återföda nationen (som fascisterna anser förfalla — «degenereringen»). En fascist vill rädda nationen undan förfallet!

rasism

Strukturell rasisme i følge marxistisk «vitenskap».

Marxisme er vitenskap for troende som Henrik Arnstad, mens det er teologi for oss som mener marxisme er en religion så god som noen. Når han bruker begrepet vitenskapelig debatt om fascismens kjerne, så betyr dette på norsk; marxistisk analyse av fascismen som et hvitt problem.  Han avslutter ved å definerere enhver hvit som ikke ønsker å bli en minoritet som en fascist, da dette alltids kan beskrives som et ønske om å redde nasjonen fra forfallet.

Det er ingen  tvil om at Henrik Arnstad er en anti-hvit hater, da han aggiterer for at HELE samfunnet skal definere all hvit motstand som fascisme..

Elvert: Är man fascism eller nazist om man har utplånat, den före 2011 i Svensk grundlag befintliga, etniska Svenska folkgruppen? Eller är man fascist om man vill skydda denna etniska Svenska folkgrupp, på samma sätt som övriga etniska folkgrupper boende i Sverige? Får man kalla sig Svensk?
Henrik Arnstad: Jag skulle hävda att om man har denna politisk-existentiella världssyn så har man anknutit sig till fascistisk ideologi, ja.

Begrepet for en som kom med feillære i kristendommen var kjetter, for en sosialdemokrat eller konservativ er det rasist, men for marxistene er det ordet fascist. Da hvite befinner seg på toppen av den marxistiske maktpyramiden , vil enhver lojalitet mellom hvite bety at undertrykkelsen av de ikke-hvite vil fortsettet. Alle former for hvit solidaritet er derfor fiende nummer en, fordi det for en marixistisk troende vil være det samme som forsatt undertrykking av ikke-hvite.

Å bare forestille seg at det er noe som er svensk, er dobbelt-pluss-ugod tankekriminalitet og derfor soleklar fascisme.

Mats: Går det att diskutera problemen med Invandring? Då tillmötesgår man ju SD enl din definition av fascism? Jag tänker främst på att en del kommuner har fått nog och att det saknas bostäder.
Henrik Arnstad: Man kan säga så här, att om man vill bemöta fascism så är det ingen bra att köpa fascismens problemformulering. Till exempel hade inte kampen mot Hitler 1930-1932 tjänat på att godkänna hans tanke om att judarna var ett stort samhällsproblem.

Igjen ser vi at det er tankekriminalitet å bare anta en fascistisk referanseramme eller virkelighetsforståelse.

Gabriel: Hur många partier i Europaparlamentet anser du vara fascisitiska?
Henrik Arnstad: Många! Men jag har inte räknat. Den europeiska neofascismen står betydligt starkare ön vad den mellankrigstida fascismen gjorde. Aldrig tidigare har vi sett fascistiska partier av dagens magnitud i exempelvis Norden. Kanske är norska FRP världens största neofascistiska parti, exempelvis (de har varit upp i knappa 25 procent). Fascismen ser ut att kunna bli 2000-talets ideologi!

FRP snakker om at noe er norsk og at nordmenn finnes, og de har derfor en fascistisk virkelighetsforståelse, hvilket tilsier at FRP er neo-fascistisk.

Mats: Anser du att Norge är ett Fascistiskt land?
Henrik Arnstad: Absolut inte! Däremot är det ett land som är extremt nationalistiskt och därmed ovanlig tmottagligt för fascistiska idéer.

Igjen er problemet at mange nordmenn mener de eksisterer, noe som for en slik anti-hvit marxistisk teolog som Henrik Arnstad, betyr at nordmenn er ektremt nasjonalistiske.

Nærmere beskrivelse av hvor fordummende det anti-hvite paradigmet har vært.

At  han tas seriøst når han skriver slik fordummende anti-hvit propaganda, er på grunn av at det anti-hvite paradigmet kontrollerer media. I et fritt media ville noen journalist ha snakket om at det er langt over grensen til det latterlige å hevde at nordske mennesker ikke finnes som gruppe, fordi det er fascisme.

ComradeUnder det anti-hvite mediaparadigmet går det ikke an å si noe mot en politikk som støtter svensker som en gruppe, da en slik støtte er et tegn på at du er en skjult rasist eller fascist som må eksluderes. Skulle du mistenkes for å besitte svensk-vennlige tanker, ville en måte å rense seg fra mistanken, være å skrive en artikkeler hvor du viser at du har akseptert Storebrors 2 + 2 = 5, og beskriver svensker  på den ene siden som ikke-eksisterende – når det kommer til innvandring, integrering og assimilering av ikke-svensker, men som helt klart eksisterende når skyld skal deles ut.

Slike 2 + 2 = 5 dogmer som at svensker både eksisterer og ikke-eksisterer, står selvfølgelig laglig til for hugg,  da de anti-hvite ikke har noe annet forsvar enn å skifte tema. .

Merk også dette, de kan ikke engang innrømme at svensker finnes på noen områder, mens de aldri har eksistert på andre områder.

Det er også verdt å merke seg at når paradigmet må belage seg på folk som Henrik Arnstad, så har de ikke noe annet som er bedre å komme med. At Henrik Arnstad fremholdes som en ekspert av de anti-hvite, ikke bare i Sverige, men i Norge og Tyskland, viser hvor mye den politisk korrekte ideologien begynner å kollidere med virkeligheten, og er nok et svakt punkt som kan utnyttes.

Anti-hvit samfunnsforskning er en vits, da den biologiske virkelighet er forbudt.

think less_480x480_frontEt siste stort svakt punkt hos de anti-hvite er at det er farlig å si sannheten om et samfunns-problem, hvis du ved å forklare sannheten, hjelper rasistene og fascistene. Resultat blir uansett at empirisk kunnskap taper mot hva vi i legeverdenen kaller kvakksalveri. Da kvakksalvere baserer sine årsakskjeder på tro, svindel eller religiøs insikt, har kvakksalverteoriene heller ikke har noe problem med å tilpasse seg den politisk bestemte virkeligheten. 

Videre er det de forskerne som tror på kvakksalveriets gyldighet og effektivitet, som får lov å foreslå behandlingsopplegg for pasienten.

Da biologien viser at det er systematiske forskjeller mellom folkeslag, holdes disse typer fakta borte fra lærebøker og gammelmedia. Alt snakk om mennesket og biologi er suspekt adferd, og all offentlig henvising til de kjetterske delene av dawinismen er forbudt. I stedet dyrker både journalister og samfunnsforskere en rettroende uvitenhet, hvor man anses som renere, jo mindre man befengt seg med den biologiske kloakken.

Bare forskerne som tviholder på at alle folkeslag har akkurat de samme intellektuelle evnene, og som ikke godtar at det ligger noen annen årask enn hvit strukturell rasisme bak dårlig ikke-hvite skoleprestasjoner, vil få lov å gi offentlige råd eller forske på løsninger, for å hjelpe på de dårlige prestasjonene hos de ikke-hvite relativt mot de hvite.

Det sier seg selv at disse «fremforskede» løsningene ikke vil virke, hvis årsaken til de svake ikke-hvite skoleprestasjoner er at de har et lavere medfødt potensial for akademisk læring.

Tilsvarende er det slik i virkeligheten at man blir anti-rasist, av å ikke kjenne noen noen minoriteter, mens man får fortalt at alle er like. På den andre siden stopper man å tro på den totalitære propagandaen om mer enn bare innvandring, når man blir en rasist av å dele nærmiljø med mange innvandrere som er helt forskjellig fra deg.

thought crimeI dagens anti-hvite forskningsparadigme, hvor det er et axiom at man blir rasist av å ikke bli kjent med innvandrere, og at rasisme er et smittsomt mentalt virus, er det ikke rom for slik sannhet.

Det viktigste for den enslige forsker blir å ikke bli stemplet som rasist. En forsker vil derfor velge den av de konkurrerende teoriene som skader hvite mest, da det er den teorien som vaksinerer han best mot eventuelle rasismeanklageri. Samtidig kan de skaffe seg anti-hvite bonus-poenger ved å skrive illojalt om eget folk, og derved fremstå som ennå mere objektiv og upartisk.

Å fortelle sannheten er heller ikke lett, da du ikke bare blir straffet, folket og kolleger vil ikke tro deg, da alle de amdre «ekspertene» er enig om at du tar feil.

Hadde en hvit forsker foreslått en løsning som støttet argumenter til rasister eller fascister, ville forskeren ligget tynt an når det gjelder fremtidig karriære, da de fleste universiteter og høyskoler er «rasismefri sone». I dagens fryktregime vil effekten av dette være at de  ikke vil ha ansatte som kan mistenkes å ha slike kjetterske tanker, da institusjonen selv ikke vil bli mistenkt for å gi skjult støtte til fienden.

Mer innvandring, mer integrering og mere propaganda blir derfor den anti-hvite «vitenskapelige» medisinen, som skal bekjempe oppblomstringen av økende rasisme i befolkningen. Kun ved at du ikke tillater hvite noe sted å isolere seg som hvite i et helt hvitt lokalmiljø, vil alle hvite se selv at en innvandrer bare er en venn du aldri har møtt, og derfor lære «sannheten» om at det ikke finnes noen systematiske raseforskjeller.

Vi som vet at man blir rasist av å bli kjent med innvandrere og at troen på propagandaen også blir borte når man opplever løgnen på kroppen, så vet vi det vil bli som å helle olje på ilden.

Litt mantra-strategi.

genocide_genrationsDet kan være vanskelig å nå frem til leseren hvis du prøver å forklare at eliten i Norden har basert den store innvandringen til Norden på en så dum teori som at rasisme skyldes uvitenhet, men det bevises hele tiden at de er så hjernevasket eller dobbeltenkende at de faktisk tror på at vi alle er like. Hadde de ikke trodd på idiotiet selv, og aktivt lukket ørene for motargumenter, så hadde de ALDRI spredd ut somaliere over hele Norden,på hver minste plass. Ved å gjøre dette har de gjort det umulig å ikke lære at somaliere har 70 i IQ.

70 i IQ vil heller ikke bare være et abstrakt tall for disse nordiske barna som må gå i klasse med somaliere, da de vil daglig observere over flere år, akkurat hva 70 i IQ innebærer.

Det er sant at det er en fordummingen av Norge  å bosette somaliere hos oss, men det er ikke strategisk lurt å nevne det i en debatt med anti-hvite. Det både hjelper de anti-hvite ved at de kan få snakke om sitt favoritt emne som er hvit rasisme, og det er unødvendig hvis man fokuserer på at det er folkemord å bevisst endre den etniske sammensetningen i hvite land uansett årsak. Om det er Somaliere med 70 i IQ som skal hjelpe nordmenn til å bli en minoritet, eller om det er preselekterte blonde tyskere med en IQ på 130, er irrelevant for om det er folkemord.  

Det ikke finnes unntak i folkemordskonvensjonen som sier at det er lov å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe helt eller delvis, ved å føre en politikk hvor befolkningen blir en minoritet i egne leveområder.

Folkemord er et legalt begrep, og er definert i loven,  så selv om et politisk parti mener at det er politisk riktig å begå folkemord på hvite, har de ikke lov til å føre en politikk som vil ende opp med et folkemord. Ei heller har partier som ikke egentlig ønsker folkemord, lov å føre en politikk hvor bieffekten vil bli at man kommer inn under hva folkemordskonvensjonen definerer som folkemord.

Noen linker om Henrik Arnstad

http://www.friatider.se/fremskrittspartiet-varldens-storsta-neofascistiska-parti

http://verklighetenisverige.wordpress.com/2012/11/23/henrik-arnstad-ljuger-i-vetenskapens-varld/

http://swedishdissident.blogspot.no/2012/11/henrik-arnstad-gor-bort-sig-igen.html

https://www.flashback.org/t2022139p113 Den store flashbacktråden om Arnstad

Arnstad som marxistisk propagandist.

http://mundaneman.wordpress.com/2009/10/23/henrik-arnstad-embarrasingly-late-and-wrong/

Link til Henrik Arnstads blogg om det marxistiske verket «skyldig til skuld»

http://skyldig.wordpress.com/

Norsk anmeldelse av boka da det gir et bilde på hva som er lov å krittisere i Norge

Og tesen er god, problemet er at Arnstad ikke klarer å styre unna hitlingen. I Finlands tilfelle undergraver han et viktig historisk oppgjør ved å presse begreper som «Lebensraum», «rasemytologi» og «utryddelse» på finnenes krig – som om det viktigste er å sette nazistempelet så det svir. Av sovjetiske krigsfanger i finske leire, døde 29 prosent; det er svært mange. Tallet for de sivile fangene var 18 prosent. Også mye, men var det dermed snakk om en «utryddelseskrig»?

http://www.aftenposten.no/meninger/Akkurat-som-Hitler-5346315.html

Reklamer