Ingen debatt om folkemord på Minervanett.no

Posted on februar 1, 2013

7


I den siste uka har jeg postet en del på Minervanett.no, hvor jeg stort sett har konsentrert meg om å ikke si noe som kan tolkes som rasistisk. Jeg har imidlertid postet om at dagens masseinnvandring til Norge, vil bety folkemord på nordmenn som nasjonal, etnisk og rasemessig gruppe, hvis den ikke stoppes.

Selv ikke dette ble godtatt hos Minervanett, da jeg den første februar fikk denne mailen.

Kjære Vidar.

Du har den siste tiden skrevet flere kommentarer på Minervanett som sammenligner innvandringen til Norge med folkemord.

Dette er en type syn, og en type holdninger, som står så fjernt fra Minervas syn og verdigrunnlag at vi ikke ønsker det på det som er et privat drevet, redigert tidsskrift. Det later til at du har din egen blogg der dette er tema, og disse innleggende passer bedre der. Minerva har en høy toleranse for diskusjon om problemer med innvandring og kulturmøter, men vi oppfatter sammenligningen din som så usaklig (herom blir vi neppe enige, men det er altså vårt redaksjonelle syn) og så krenkende at vi ikke ønsker dette hos oss. Det gjør resten av debatten i kommentarfeltene, etter vårt skjønn, dårligere, og vi ønsker å legge til rette for det vi oppfatter som en best mulig debatt. Vi respekterer selvsagt fullt ut at andre har et annet syn på dette, men det får de da ta på egne nettsider.

Innleggene som er skrevet, får stå. Kommer det flere innlegg fra deg om dette, eller innlegg som på annet vis går over våre grenser i form eller innhold, vil vi slette dem, og du vil bli utestengt fra videre kommentering i seks måneder, ved at vi sletter et hvert innlegg fra deg.

Beste hilsener,
Nils August Andresen
Ansvarlig redaktør, Minerva

Personlig synes jeg det er komisk at en objektiv påstand som enten er sann eller usann, dvs. at dagens masseinnvandring vil bety folkemord på nordmenn som nasjonal, etnisk og rasemessig gruppe, reduseres til et spørsmål om holdninger hos de retttroende.

Tråden som jeg tror utløste sensuren heter «asylbarna bør få bli», hvor 19 år gamle Mathias Fisher argumenterer for at alle som blir født i Norge, automatisk skal bli norske statsborgere.

http://www.minervanett.no/asylbarna-bor-bli/#comments

og innlegget som startet bråket har jeg kopiert inn her:

Norge har undertegnet FNs folkemordskonvensjon, så det er derfor straffbart å begå folkemord. Norsk lov gir dermed ikke åpning for å diskutere hva folkemord er, da det er definert tydelig i Folkemordskonvensjonen Artikkel II.

Når det gjelder dagens Norge er det artikkel II c som er aktuelt:

Artikkel II.

I nærværende konvensjon betyr folkemord en hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

Å bevisst føre en politikk som gjør at nordmenn ødelegges helt eller delvis som nasjonal, etnisk, eller rasemessig gruppe er derfor både ulovlig og straffbart, og det finnes heller ingen unntak som sier at det er greit, fordi man anser noe annet som viktigere, som f.eks. asylbarns rett til å bli boende i Norge.

De anti-hvite hoppet naturligvis på med den vanlige runden med argumenter.

En nekter på at folkemord på nordmenn er mulig, ved å late som det er veldig vanskelig å vite hvem som er etnisk norsk.  En annen mener at innvandringen er for liten og med for mange europeere til at man kan snakke om folkemord.

Den største anti-hvite idioten er dog Kjell Madsen, som klarer å si dette:

Noe som står fast, er at innvandring til Norge i dag ikke innebærer folkemord på nordmenn. Det er helt klart. Dersom en FN-konvensjon rimelig kan tolkes slik at folkemord på nordmenn skjer i dag, da blir det verst for konvensjonen. Den har da vist seg uegnet til å definere de virkelige forbrytelser, og må tas av dagsorden.

Både ekskluderingen fra minervanett.no, og de regelrett patetiske motargumentene man fikk, er et definitivt bevis på at de anti-hvite ikke har noe annet å stille opp med enn sensur, når temaet masseinnvandring som folkemord kommer på banen.

Sensur koster imidlertid penger for et nettsted som Minervanett, og det er også dårlig likt av leserne. Ved å se på antallet liker, så ser mange av leserne ut til å ha likt folkemordsargumentet, så de vil sannsynligvis ikke like å få vite at temaet nå er forbudt.

En grei strategi for folk som ønsker å trolle litt, vil derfor være å poste kommentarer på Minervanett, hvor man nevner at dagens politikk med masseinnvandring, tvangsintegrering og assimilering, vil bety folkemord på nordmenn.

Reklamer