Det er et sakte folkemord vi opplever

Posted on februar 10, 2013

17


112036_600Kortversjonen er at hvite i dag opplever et sakte folkemord gjennom innvandring til hvite land.

Vi får ikke flere til å forstå at det egentlig er folkemord det dreier seg om, ved å snakke om voldtekter, drap og kriminalitet begått av ikke-hvite med hvite som offer, og det gir også de anti-hvite muligheten til å debattere om du er rasist eller ikke, i steden for å høre på budskapet ditt.

Kun ved å snakke om at motstanderne er anti-hvite, fordi de ønsker en politikk som innebærer et folkemord på nordmenn, er det mulig å få folk til å forstå at det er folkemord som er temaet her.

Kun ved at noen bevisst snakker om og repeterer at dagens innvandring og integreringspolitikk er et sakte folkemord på hvite, kan man få andre til å snakke om et sakte folkemord på hvite, slik at det tvinger seg frem en offentlig debatt om emnet.

De er anti-hvite fordi de ønsker hvitt folkemord.

genocide_genrationsDe som ønsker en politikk som  utsletter jøder er definitivt anti-semitter, uansett om de både sier og mener selv at  de ikke hater jøder.. Ingen slipper unna med stempelet anti-semitt, hvis de sier at fremskrittet eller globalismen krever at jøder skal slutte å være jøder, og at jødisk motstand mot sitt eget folkemord er forbudt.

På samme måte er er du anti-hvit, hvis du støtter en politikk som ender opp med et folkemord på hvite.

Hvite er allerede en minoritet i mange store byer i Europa og Nord-Amerika, og hver dag kommer det flere ikke-hvite til hvite land. Samtidig føres det en politikk hvor det er ulovlig for lokalbefolkningen å diskriminere til fordel for seg selv. Hvite nabolag, hvite skoler og  hvite arbeidsplasser er alle forbudt, og ingen arena tillates å være eksklusiv hvit.

Fortsetter dagens anti-hvite folkemordspolitikk, vil hvite ende opp som en minoritet i alle hvite områder, hvor hvite da vil blandes ut med den nye majoriteten. Et folkemord på lik linje med det som hadde skjedd hvis Hitler hadde sendt alle jødinnene til Kina, og alle de mannlige jødene til Afrika.

Dagens anti-hvite innvandring og assimileringspolitikk er et sakte folkemord på hvite.

Et typisk eksempel på hvordan antihvite later som de er fargeblinde, er at de legger merke til at noe er blendahvitt, og at det derfor mangler mangfold. At de er anti-hvite og ikke anti-rasister, kommer også frem at ikke-hvite ansamlinger ikke behøver mer mangfold. Alt som er av asylrettigheter, flyktninger, opphold på humanitært grunnlag,, familiegjenforening, er kun en demografisk trussel for hvite i hvite land. Ingen andre steder forventes det av et lands innbyggere at de skal la seg frivillig bli en minoritet i eget land, for dernest å  blandes ut med den nye majoriteten.

Om 100 år er fremdeles Afrika afrikansk, Asia asiatisk, Midtøsten muslimsk, mens det ikke lenger vil eksistere noen land med en hvit majoritet. Sammen med den lovpålagte integreringen og all propagandaen om at blandingsbarn er fremtiden, vil en slik politikk føre til et sakte folkemord på hvite.

Hvordan stoppe folkemordet?

whos-the-nigger-nowNår det gjelder å snu dette, slik at hvite begynner å snakke om dette som det sakte folkemordet det i virkeligheten er, så har det vist seg at det kun er en strategi som virker, og det er å påpeke for folk at dette er et folkemord, og at de som støtter et slikt folkemord er anti-hvite.

Det er ikke så mange repetisjoner som skal til, før de mest oppegående forstår at det er sant at dagens innvandringspolitikk til alle hvite land, vil bety et folkemord på hvite på sikt. Det er et biologisk faktum at hva vi i dag kaller nord-europeiske folkeslag vil forsvinne, hvis de skal blandes ut med folkeslag fra hele verden.

At dagens innvandringspolitikk vil føre til et folkemord på hvite, er hva de anti-hvite ønsker allerminst å snakke om, og nettopp dette er et godt argument for at vi skal snakke om hvitt folkemord.

Årsaken naturligvis at de ikke har noe godt svar mot beskyldningen om hvitt folkemord, er fordi den er sann, men også fordi temaet er blitt så undertrykt i respektable arenaer, at de er totalt utrent i hvordan de skal forsvare seg.

Selv en anti-hvit som forsto sammenhengen om innvandring og folkemord, så lett at det ikke lønte seg å snakke om hvorfor det er riktig å utrydde hvite mennesker. Skulle den anti-hvite mene at også hvite har en rett til å overleve som folk, ville dette være sosialt selvmord, da vedkommende ville bli behandlet som en nazist av sine tidligere kolleger.

antiwhite dictionaryHva det aldri lønner seg å snakke om, er de områdene hvor de anti-hvite har motpropaganda. Selv om vi har rett i at innvandrere er mer voldelige enn nordmenn, så har de antihvite rett i at nordmenn er voldelige de også, og det gir dem også en mulighet til å debattere sitt favorittemne, som er om motstanderen er en rasist eller ikke.

Skulle du snakke om etnisk rensing, så vil de snakke om at du er en rasist fordi du gjør forskjell på folk og derfor er en rasist. Oppsummert er det en taperstrategi å snakke om ting der hvor motstanderen kan beskylde deg for rasisme. Omvent er du som bekylder motstanderen for å være anti-hvit, for å ikke stå for de samme standardene når det kommer til hvite og ikke-hvite, så er det han som må forklare seg. Snakker du om hvorfor dagens politikk er folkemord, så må de rettferdigjøre hvorfor det er riktig å utslette hvite mennesker.

Det er ikke til å slippe unna for de antihvite  at ingen majoritetshvite områder være tilbake innen relativt kort tid, hvis dagens politikk ikke endres totalt. Sett sammen med en anti-hvit integreringspolitikk, hvor det er rasisme hvis hvite skaper eksklusivt hvite skoler, utesteder, arbeidsplasser eller boligområder, er derfor et hvitt folkemord et faktum. Ingen minoritet kan assimilere en majoritet, og beholde sin etniske eller rasemessige egenart.

Bob’s mantra.

En relativt enkel strategi, er Bobs mantra, som går ut på å poste enkle argumenter fra Bobs mantra, slik som «anti-rasisme er kode for anti-hvit».

Mantraet på norsk

De sier der er et RASE-problem.

De sier dette RASE-problemet vil bli løst når tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land.

Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal løse dette RASE-problemet ved å flomme inn millioner fra tredje verden, og sitat assimilere sitat slutt, med dem.

Alle sier den endelige løsning på dette RASE-problemet  er at ALLE hvite land og BARE hvite land, skal “assimiliere” dvs blande seg med alle de ikke-hvite.

Hva om jeg sa at der var dette RASE-problemet, og dette RASE-problemet, ville bli løst bare om hundreder av millioner av ikke-svarte ble sluppet inn i ALLE svarte land og BARE inn i svarte land?

Hvor lang tid vil det ta noen å innse jeg ikke snakker om et RASE-problem, men om den endelige løsning på det SVARTE problem?

Og hvor lang tid ville det ta for enhver åndsfrisk svart man å forstå dette, og hvilken psyko av en svart mann ville ikke protestere mot dette.

Men hvis jeg forteller denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordsprogrammet mot min rase, den hvite rase, vil liberale og respektable konservative være enige om at jeg er en nazistsomvildrepeseksmillionerjøder.

De sier de er anti-rasister. Hva de er, er anti-hvite

http://whiterabbitradio.net/mantra-in-norwegian

Dette er «hakk i plata» strategien, og du finner også mer om Bob’s mantra hos Hvit kanins blog

http://hvitkanin.wordpress.com/

Se også posten antirasisme er kode for antihvit, hvor du også finner filmen »Hur man debatterar ner “anti-rasister”»

En av de mer heldige musikkvideoene med mantraet.

Active Measures – White Genocide (Feat. Horus The Avenger)

Reklamer
Posted in: folkemord