Sakte folkemord i Oslo

Posted on februar 13, 2013

0


homeland_white people

Oslo og Drammen er de byene i Norge den største andelen innvandere, så det er også de som opplever baksidene med innvandring først.  Siden de har de største innvandringsproblemene, har de naturligvis den mest intense innvandrings-propagandaen også, siden de anti-hvite frykter at sinnet i den norske befolkningen skal koke over, hvis debatten og derved sannheten settes fri.

Denne artikkelen fra Aftenposten er et år gammel, men den er illustrerende for hvordan media behandler det sakte folkemordet på nordmenn.

Den handler om at Oslo har fått sin første bydel med innvandrerflertall, og tradisjonen tro, presenterer journalisten Hanne Mellingsæter dette som  en bra og en uunngåelig utvikling. Ei heller tillates det kommentarer under en, for nordmenn, så viktig nyhet, da dette kunne tolkes som skjult støtte til nazistene.

Om Hanne Mellingsæter eller hennes redaktør gjør denne vinklingen fordi de selv er anti-hvite, eller de gjør det på grunn av frykt for det anti-hvite mediaparadigmet, er uvisst, men det er ingen tvil om at artikkelen stiller seg medietradisjonen om å rettferdiggjøre folkemordet på hvite.

Her er Oslos første innvandrerbydel

For første gang får Oslo en bydel der innvandrerne er i flertall. Søndre Nordstrand passerer 50 prosent-grensen til sommeren. I nabobydelen har andelen ennå ikke nådd 15 prosent.

Nesten halvparten av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn i 2040, spår Statistisk sentralbyrå (SSB). Slik er det allerede i flere bydeler.

Tar ikke del i nærmiljøet

– Utfordringen, og det vi diskuterte mye på barneskolen, er den språklige fattigdommen når unger ikke går på SFO, men rett hjem, og ikke har tilgang til norsk barne-TV, men ser programmer fra hjemlandet.

Madslien legger ikke skjul på at det er en utfordring at en del innvandrergrupper velger å ikke ta så stor del i nærmiljøet som andre, hverken når det gjelder å delta i ungenes fritidsaktiviteter eller melde seg til verv i idrettslaget.

….

Hvordan blir det i 2040?

SSB har anslått at halvparten av Oslos befolkning vil ha innvandrerbakgrunn i 2040. Hvordan bydelene vil utvikle seg, og i hvor stor grad forskjellene vil opprettholdes, er vanskelig å si, synes demografen.

– Vi regner med at innvandringen til Norge vil være høy i noen år til og så gå noe ned, særlig arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Det vil antagelig bli flere innvandrere med høy kompetanse og høy inntekt, og så spørs det hvor de ønsker å bosette seg.

SSB-forskeren påpeker at det finnes innvandrere som gjerne vil bo i nærheten av andre fra samme hjemland, men at det også finnes innvandrere som ikke vil bo der det bor mange andre innvandrere, for å bli mest mulig integrert.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Her-er-Oslos-forste-innvandrerbydel-6820184.html

antiwhite dictionaryJournalisten intervjuer tre personer i artikkelen, og ingen av dem er en gang skeptiske til utviklingen. Førstemann har jeg klipt vekk, da det er relativt uinteressant at en innvandrer ønsker utviklingen velkommen,

Intervjuobjekt nummer to, er Ingrid Madslien som jobber på Adferdsenteret i Oslo, hvor man hjelper elever med problemer, i hovedsak innvandrere. Hun utgjør derfor en del av det undertrykkelsesapparatet bak løgnen som ødelegger norsk skole, da det ikke kan innrømmes at skoleflinkhet er medfødt, og at det er til dels store systematiske forskjeller mellom raser og etnisiteter. (Se Juks på nasjonale prøver  og  Likhetslæren i norsk skole). Som sine kolleger fastholder hun troen på likheten, og repeterer at bare de brune barna lærer godt norsk tidlig nok, så vil de bli like smarte som hvite og gule barn.

Hun har også uttalt seg anti-hvitt i media tidligere, dette er fra 2005 i Dagbladet.

Ingrid Madslien: –  Ungene mine trives og lærer det de skal. Men jeg er redd det framover blir mer og mer «vi og dem». Det handler om kulturkrasj. Ikke først og fremst mellom norske og utenlandske, oftere mellom ulike nasjonaliteter.

Utfordringer: –  Foreldre må være villige til å snakke mer norsk slik at barna slipper å være tolk. Guttemiljøene blir veldig tøffe, blant annet på grunn av disse æresgreiene med trusler om brødre og fettere som skal komme. Det skjer i ulike settinger der voksne ikke er til stede, og er et tema vi bør drøfte i foreldreutvalget (FAU). Dessuten mener jeg at politikerne er for feige, de må skjønne at integrering koster.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/07/04/402264.html

Som man ser så mener hun at nordmenn skal integrere utlendinger selv om vi er i mindretall, selv om alle vet at dette vil føre til et folkemord på nordmenn. Det er alså for lite penger til integrasjon, og ikke for mange innvandrere som er problemet i hennes verden.

Sistemann ut er seniorforsker Helge Brunborg hos Statistisk sentralbyrå (SSB), så igjen har vi en gammel anti-hvit kjenning, da han har vært en av dem på SSB som konsekvent har manipulert statistikken for at innvandringen skal se lavest mulig ut.

Han er også en av de anti-hvite som rettferdiggjør folkemord ved å henvise til argumentet om hvor «vanskelig» det er å vite hvem nordmenn er, at det ikke kan begås folkemord på oss. For ordens skyld er det lett å plukke ut en nordmann når det kommer til DNA, selv om du kan få problemer med å skille noen fra svensker, dansker, hollendere og nordtyskere.

Statistisk sentralbyrå utelukker ikke at nordmenn uten innvandrerblod allerede er i mindretall, men spør hvordan «etnisk norsk» skal defineres.

Hvem er «etnisk norsk»?
At SSB og Amundsen ikke helt ser ut til å enes om det samme tallgrunnlaget, kan ha opphav i uklare definisjoner på hvem man regner for å være etnisk norsk:

– Når jeg spør om etniske nordmenn kommer til å bli en minoritet i eget land basert på SSBs tall, så svarer SSB at det er så vanskelig å definere hva etniske nordmenn er for noe, og om det overhode er interessant. Dette forteller meg at landets fremste statistikkorgan er så politisert at man må rope varsku, sier Amundsen.

SSB svarer med at de ikke kjenner til noen allment akseptert definisjon av hva «etniske nordmenn» er:

 – SSB bruker ikke begrepet «etnisk norsk» fordi vi ikke kjenner til noen presis definisjon av det. Begrepet «norsk» brukes blant annet om statsborgerskap, fødeland, morsmål, kultur, utseende og genetisk bakgrunn. SSB har bare god informasjon om statsborgerskap og fødeland, forteller Brunborg til Nettavisen.

– Ikke utelukket at det er interessant
– Selv om vi ikke lager egne beregninger for hvor mange barnebarn og andre grupper av etterkommere av innvandrere vi vil ha om 50-100 år, har vi aldri utelukket at det kan være interessant å studere hvordan det har gått med ulike innvandrergrupper for å avdekke eventuelle viktige forskjeller i levekår og atferd, avslutter han.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3174830.ece

Tenker man logisk er det ikke rart at det ikke er lov å kommentere under en artikkel som dette, da det kunne kommet ekle spørsmål om uærlig journalistikk i tillegg til at det hadde vært et brudd på policien om at nordmenn ikke skal få diskutere sitt eget folkemord offentlig.

PS. Det er bare å komme med mer informasjon om personene som er nevnt, spesielt SSB forskeren, da han virker å ha en lang karriære i å bedra det norske folk.

PPS. Du kan lese mer hvordan Helge Brunborg og hans anti-hvite «forsker»venner på SSB manipulerer hos Anfindsen på Honest Thinking:

http://www.honestthinking.org/ssb/

Reklamer