«Multiple choice», et eksempel på feu D’enfer’s metode.

Posted on mai 24, 2013

5


Denne oppgaven kan med fordel benyttes av lærere som et hjelpemiddel i skolen, hvor man kan måle effekten av forskjellige anti-rasistiske undervisningsopplegg hos elever eller studenter. Også effekten av andre typer antirasistisk arbeid kan måles med feu D’enfer’s metode.

Ved å forsikre seg gjennom objektiv testing av ungdommen, om de har forstått korrekt antirasistisk kommunikasjon, kan man hindre at det danner seg grobunn for nazistisike eller rasistiske grupperinger. Lar man fremmedfrykt og fordommer utvikle seg,  vet vi fra våre offentlige myndigheters opplysningsarbeid om å trekke lærdom fra  historien, at det vil det ende opp med folkemord på jøder, Hitler og 2vk en gang til.

Å vite at barn og unge virkelig er antirasister før de forlater skolen, er noe av det enkleste samfunnet kan gjøre for å forhindre folkemord i fremtiden. Det er også en billig måte å bekjempe hverdagsrasisme, og ved å gjøre befolkningen til antirasister fra en ung alder, vil stat og kommune spare utgifter til antirasistisk arbeid mot sine voksne innbyggere senere.

Resultatene kan lett presenteres i regneark eller grafisk som sirkelsektorer, stolpediagrammer, osv, hvis man skulle ønske en høy vitenskaplig standard på rapporteringen. Det er også mulig å lage en digital versjon, slik at metoden kan tilpasses elektroniske læremidler.

Mvh admin

«Multiple choice»-eksempel av feu D’enfer

I denne oppgaven skal du fylle inn riktig subjekt og objekter der dette mangler. Det er viktig at alle setningene er etiske riktig og ikke fornærmer noen.

1.En av hovedårsakene bak ___ velstand skyldes historisk utnyttelse av andre folkegrupper.
Alternativer: Britenes, tyskernes, tyrkernes, jødenes, arabernes

2._____ kultur er truet av massiv innvandring.
Alternativer: tibetansk, norsk

3.Det er nødvendig at noen advarer oss mot framveksten av _____ miljøer.
Alternativer: Islamistiske, høyreekstreme, venstreekstreme, motorsykkel

4.____ har rett til å eksistere på lik linje med alle andre folkegrupper.
Alternativer: Karenfolket, marrokanerne, irene, roma, nordmenn

5.Meninger som rakker ned på ____ kultur er rasistisk og bør ikke aksepteres.
Alternativer: Afrikansk, europeisk, samisk, malaysisk, italiensk

6.Historiske fakta kan aldri forsvare at man skal behandle ____ dårligere enn andre folkegrupper.
Alternativer: tyskere, inuitter, indere, arabere, hutuer

7.At enkelte _____ har deltatt i ____ overgrep og forbrytelser mot _____ forsvarer ikke hat mot hele folkegruppen.
Alternativer1: Dansker, amerikanere, jøder, kinesernes, commancher
Alternativer2: Nazistenes, kommunistenes, de hvites
Alternativer3: jødene, tyskernes, russerne, tibetanerne, apachene

8.At alle blør rødt eller stammer fra afrika er ikke en god grunn til at _____ ikke skal ha rett til å kunne ha sitt eget samfunn, kultur og land.
Alternativer: Kenyanere, palestinere, svensker, meksikanere

9.Selv om alle ____ er sosiale konstruksjoner har de rett til å eksistere og er beskyttet gjennom FNs folkemordkonvensjon.
Alternativer: raser, etnisiteter, nasjonale grupper, religiøse grupper

Skulle noen ønske å konstruere egne setninger som måler antirasisme med samme prinsipp, er det bare å legge de igjen i kommentarfeltet. Disse vil da bli inkorporert ved senere revisjoner, hvis de ved empirisk uttesting viser seg egnet til diskriminere mellom forskjellige typer fordommer.  Folk med forskjellig etnisk og sosiokulturell bakgrunn, har ulike fordommer, og setningene med sine alternativer må fange opp dette.

Mvh admin

Reklamer