Gratulerer Sverige

Posted on mai 29, 2013

6


STOP_GENOCIDESom lesere av bloggen sikkert vet, er målet med meme-pushingen å få den hvite befolkningen til å endre hvordan de tenker og snakker om innvandring, ved at man slutter å bruke anti-rasistenes vokabular og begynner å bruke et pro-hvitt vokabular. Hvor anti-rasistenes vokabular er konstruert for å få «rasister» til å tape debatten, er vårt pro-hvite vokabular konstruert for at vi skal vinne, uavhengig om det er vi som sprer det selv, eller om det er de anti-hvite som sprer budskapet for å advare.

Svenske mantra-postere har derfor gjort et stort kupp, når de har klart å få den «tidligere nazisten» Kim Fredriksson til å publisere en advasel om «ektremhøyres» nye taktikk på SVT.se debatt.

Jeg har liten tro på at Kim Fredriksson har snakket med mange lærere, som har fortalt at det har blitt et problem at de pro-hvite vinner innvandringsdiskusjonene, fordi de har fått en ny type retorikk og strategi. Hva jeg tror har skjedd, er at Kim Fredriksson har tapt nettdebatter selv, eller sett andre professjonelle anti-rasister tape kampen, og at han derfor presenterer det som et større problem enn det er i dag, for at de anti-hvite skal få tid til å finne opp en ny type retorikk de også, før massene også har lært seg teknikken.

Jeg tror også Kim Fredriksson trodde han var smart når han fikk postet kronikken på debatt.svd.se, men han ser ikke ut til å forstå at vi ikke bryr oss om hvem som sprer vårt budskap, bare det blir spredd.

Vi måste modernisera antirasismen

HÖGEREXTREMISM Lärare vittnar om att elever börjat använda ett högerextremt nyspråk, retoriska fintar med begrepp som de flesta normalt inte förknippar med sådana rörelser. De här eleverna är inte intresserade av att vinna debatten över läraren, utan att övertyga de andra eleverna. Antirasismen står nu inför en rad utmaningar för att förebygga och förhindra att de här idéerna överhuvudtaget slår rot, skriver Kim Fredriksson.

Varje vecka strömmar rapporter in från lärare. Kontentan är klar. Man vet inte hur man ska hantera den nya extremhögern. Elever som uppvisar en tydlig rasistisk och människofientlig värdegrund växer. Samtidigt vittnar lärarna om att de elever som uppvisar den här formen av högerextrem världsbild har bytt mönster. Man känner alltså inte igen sig och har svårt att bemöta de unga som har anammat det fascistiska nyspråket.

De enkla förklaringarna duger inte längre. Eleverna är inga skinheads, de kommer inte från splittrade familjer och de är inte heller vulgära i sin rasistiska retorik. Fraser som ”antirasist är kodord för antivit” har ersatt epitet som ”kommunistjävel”. Samtidigt som man märker att tal om ”biologisk mångfald”, ”antiimperialism” och ”antiglobalisering” har blivit begrepp som används flitigt av den högerextrema floran. Begrepp som den breda massan normalt inte förknippar med sådana rörelser trots att begreppen har sin självklara plats på det ideologiska hyllplanet i den nationella myllan.

– Hur ska jag bemöta någon som påstår att antirasism är fel och att mångkultur omöjliggör etnisk mångfald?

Frågan är rättfärdigad. Hur ska en lärare bemöta ett dylikt påstående utan att se ”puckad” ut? I ärlighetens namn så går det inte. Det handlar nämligen om retorisk judo där man medvetet har valt att omtolka hela begrepp och visa sitt moraliska övertag genom att använda ett antirasistiskt språkbruk där man omkullkastar ordens rätta värde.

När de enkla svaren inte längre duger och det nyfascistiska språkbruket uppenbarligen växer så måste varenda ansvarstagande människa fråga sig – vad gör vi nu? Svaret på den frågan är att vi ska kavla upp ärmarna och ta itu med de svåra frågorna och ta debatten på ett vettigt sätt.

Att kasta sig in i en judomatch är inte smart. För motståndaren spelar debatten ingen roll. Man är inte intresserade av att vinna. Vad man däremot är ute efter är den tysta massan – i lärarnas fall, de övriga eleverna – ska anamma deras budskap.

Låt oss se igenom de retoriska fintarna och strunta i den här judon. Låt oss istället analysera vad de bakomliggande konsekvenserna av den högerextrema floran innebär. Presentera därefter ett alternativ.

För hur ska man kunna få någon att lämna ett synsätt om man inte har något att erbjuda.

Antirasismen står inför en rad olika utmaningar. Inför valet nästa år står den radikala nationalismen inför sin största satsning i Sverige i efterkrigstid. Låt oss inte blicka på de enkla svaren längre. Låt oss istället bygga en progressiv motpol som erbjuder alternativ. Låt oss bygga en antifascism anpassad för 2000-talet.

Deras ”etniska mångfald” bottnar nämligen inte i något annat än rasbiologiska tankegångar där segregering anses vara något positivt.

Det är inte svårt att genomskåda – men det är inte där kärnfrågan ligger för 2000-talets antifascism. Det är snarare hur vi ska förebygga och förhindra de här idéerna från att överhuvudtaget slå rot. Låt solidaritet och socialt engagemang möta deras teatraliska ”folkgemenskap”, låt tolerans möta intolerans och glöm aldrig bort att det är inte antifascisten som ska stå till svars för alla människors lika värde – det är fascisten. Därför måste antirasismen moderniseras. Helst genom det vi predikar – nämligen mångfald.
http://debatt.svt.se/2013/05/27/vi-maste-modernisera-antirasismen/

Det kom inn over 1200 kommentarer til kronikken. Mesteparten er politisk korrekt vås som ikke har noe med kronikken å gjøre, men ved å ta seg en titt, vil man muligens forstå behovet for å få de skravlende massene til å skravle med våre begreper og ikke de anti-hvites.

Exponerat  har sitt eget oppslag om kronikken, men de synes mest opptatt av at den er skrevet av en «tidligere nazist», og ser ikke ut til å kjenne igjen mantra-referansene.

http://www.exponerat.info/omvanda-rasister-lar-larare-hur-man-tampas-med-nyfascister-som-vi-nog-kallas-for/

Bob’s Blog sentralt har også lagt merke til oppslaget og gratulerer svenskene.

A round of congratulations are in order for our Scandinavian BUGSers, as your tireless efforts have swung the debate and put us on the attack.

Enjoy this victory and continue to give ‘em hell!

http://www.whitakeronline.org/blog/2013/05/28/good-news-from-sweden/

For å komme tilbake til hvor jeg tror han la merke til at den gamle retorikken ikke dugde, så tror jeg diskusjonene på Flashback var sentralt:

https://www.flashback.org/t2088751 Antirasist-Antivit. Hur? (2013)

https://www.flashback.org/t1910465  KODORD: Anti-rasist. (2012)

https://www.flashback.org/p34239152 Vita utsätts för folkmord. Så krossar vi de anti-vita. (2011)

Når gjelder at disse ny-fascistene ikke er ute etter å vinne debatten i klassisk forstand, men å vinne de stille påhørerne, tipper jeg dette er noe han har sett blitt brukt mye i kommentarer på youtube, da det ikke høres ut som en strategi som blir brukt av elever i et klasserom. Han kan også ha lest det på pro-hvite sider, da alt vi gjør og hvorfor vi gjør det, er åpent tilgjengelig for alle.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at det ser ut til at rasist er i ferd med å bli byttet ut med fascist i Svensk gammelmedia og hos den anti-svenske svenske eliten, og dette kan være fordi mantraet om at «anti-rasist kun er et kodeord for anti-hvit» har begynt å virke.

Reklamer